Hoe werkt het?

Bijna alle cv ketels en warmtepompen van Bosch merken als Bosch, Nefit, Buderus, Junkers, Sieger en Worcester hebben een EMS bus. Dit is dezelfde 2-draads bus als waar de thermostaat aan verbonden is. Het is een 16V bidirectionele data bus met voeding.

De EMS bus is beschikbaar via de service connector op veel ketels maar ook altijd via de thermostaatdraden.

Apparaten op de EMS bus communiceren via telegrammen. Elk apparaat op de bus heeft een eigen adres. De cv ketel stuurt bijvoorbeeld berichten over de bus naar de thermostaat met het ontvanger adres van de thermostaat. Er kunnen meerdere apparaten op dezelfde bus zitten zoals de cv ketel, een of meerdere thermostaten, mixer modules enz. De Gateway identificeert zichzelf als ‘service key’ op de bus.

De Gateway kent de meeste types telegrammen die EMS apparaten onderling versturen. De Gateway luistert naar alle berichten op de bus en weet dan onder andere hoe de statusberichten van de cv ketel eruit zien en welke parameters erin zitten met welke waarde. Ook kan de de Gateway bijvoorbeeld een commando naar de thermostaat sturen om de gewenste temperatuur in te stellen (setpoint).

Afhankelijk van de aangesloten EMS apparaten kan de Gateway vrijwel elke parameter uitlezen maar hij kan ook diverse parameters schrijven zoals de eco modus van de ketel of de dag en nacht stand van de thermostaat.

De Gateway emuleert zelf geen thermostaat maar hij stuurt een commando naar de thermostaat met de gewenste kamertemperatuur (setpoint). Hij kan zelfstandig dus de brander van de ketel niet aansturen. Dit blijft een taak van de thermostaat die daarvoor een regelalgoritme gebruikt om de ketel modulerend aan te sturen.

Dus aan de ene kant verbind de Gatewat met de EMS bus aan de ketel, thermostaat en andere apparaten op de bus en aan de andere kant via Wi-Fi en MQTT aan je domoticasysteem zoals Domoticz of Home Assistant.

Je kunt de Gateway instellen via een gebruiksvriendelijke web interface

Voor Domoticz is er een plugin beschikbaar en voor Home Assistant is er nu de MQTT Discovery functie waarme je in 4 klikjes alles in Home Assistant hebt zitten.
Als je de configuratie in Home Assistant klaar hebt dan ziet dan bijvoorbeeld als volgt uit:

Dus als je nu de setpoint waarde aanpast in Home Assistant, dan stuurt Home Assistant een MQTT bericht naar de Gateway met de instructie om de setpoint waarde van de thermostaat aan te passen. Omdat de Gateway het adres van de thermostaat weet en in welk telegram type de setpoint waarde gecodeerd moet worden, kan de Gatewat het juist bericht over de EMS bus sturen. Dit bericht is dan gericht aan het adres van de thermostaat en de thermostaat interpreteert het bericht en zal dan de gewenste waarde instellen.

De Gateway ondersteund alle verwarmingscircuits tegelijktijd.

In Domoticz zal het dashboard er als volgt uit kunnen zien: